Αρχείο κατηγορίας Servizi fiscali

Situazioni strane

Eppure ci sono persone e ci sono persone che ancora riferito semplice e quotidiana, Eppure sono quelli che sono feriti, combattimenti e xanasikwnontai. Purtroppo la nostra società si sta dirigendo in un'altra dimensione e le nostre finanze saranno difficilmente kalyterepsoyn come c'è la grandezza, όσοΣυνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Contabilità, Logistica, CONTABILITÀ, Servizi fiscali | Ετικέτες: , , , | Σχολιάστε

I tipi di base di investimento

Come rotola giù la situazione e come le cose vanno un altro modo passiamo e creammo in nuove condizioni di punteggio nuovi dati. Tuttavia un tema impiegato e impiega è ciò che gli investimenti. Οι επενδύσεις στη σημερινή εποχή δενΣυνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Contabilità, Logistica, CONTABILITÀ, Servizi fiscali | Ετικέτες: , , | Σχολιάστε

A causa delle eccezioni esistono persone eccezionali

Oggi c'è un mondo che molti non saranno più presto riconosciuto se hanno visto. Οι καταστάσεις και οι συνθήκες είναι παντελώς άγνωστες για το παρελθόν και παρατηρώντας τους ανθρώπους βλέπεις ότι το συμφέρον είναι πάνω απ ‘ όλα, οι φίλοι παραμένουνΣυνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Contabilità, Logistica, CONTABILITÀ, Servizi fiscali | Σχολιάστε

La schiavitù è la nostra seconda casa

Purtroppo per alcuni e per fortuna per altri un'altra estate è arrivata alla fine del. I risultati mostreranno se il turismo è andato bene. Le stagioni cambiano, τα χρόνια φεύγουν και εκείνο που τελικά μένει είναι οιΣυνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Contabilità, Logistica, CONTABILITÀ, Servizi fiscali | Ετικέτες: , | Σχολιάστε

I punti chiave delle dichiarazioni fiscali

A dichiarazioni dei redditi di quest'anno, la situazione sarà simile a quello dell'anno scorso. Così qui parliamo le istruzioni inviate il 2013 e sui redditi di 2012. Per ogni categoria abbiamo : Esentasse In Tax-Free rimane a 5000 euro mentre … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Contabilità, Logistica, CONTABILITÀ, Servizi fiscali | Ετικέτες: , , , , , , , , | Σχολιάστε

In questi giorni sono un esempio per il resto

Un altro inverno è andato e inizia una nuova estate. Ha lasciato l'inverno selvaggio e la tranquillità, lentamente cominciano ad apparire i primi turisti e acquisisce l'isola noi qualche vivacità. Siamo estremamente fortunati che viviamo in un … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Contabilità, Logistica, CONTABILITÀ, Servizi fiscali | Ετικέτες: , , | Σχολιάστε

Tutti hanno vantaggi e difetti

Tutte le persone nella vita hanno pregi e difetti. Nessuno è perfetto e nessuno è colui che sono sopra tutti e tutto. Qualcuno è bravo a fare il cibo, ma non sa per allietare … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Contabilità, Logistica, CONTABILITÀ, Servizi fiscali | Ετικέτες: , | Σχολιάστε

Pianificare bene prima di investire

Mai sentire sui vari programmi e per nuove sovvenzioni. Sovvenzionare le donne disoccupate per aprire la propria attività mentre era lì e il programma small business e forse ci sono altre varie. Lo scopo non è quello … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Contabilità, Logistica, CONTABILITÀ, Servizi fiscali | Ετικέτες: , | Σχολιάστε

Buon comportamento meglio fare buon

Oggi e domani stanno cambiando le condizioni e le circostanze. Nel momento in cui abbiamo le persone cominciano a cambiare sembra avvicinarsi. Nella disperazione di ognuno fa e rende che può. Le difficoltà che ogni … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Contabilità, Logistica, CONTABILITÀ, Servizi fiscali | Ετικέτες: , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Che unisce il vecchio e il nuovo sistema

Per avere successo in un dominio deve avere nella vita di un incentivo, una speranza che qualcosa cambierà. In realtà per convincere qualcuno a cambiare una data situazione non è facile. L'essenza delle cose è … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Contabilità, Logistica, CONTABILITÀ, Servizi fiscali | Ετικέτες: , , , , , , , , | Σχολιάστε